Jedem s medem! Divadlo na zámeckém nádvoří

Koblischková / Hlaváč

JEDEM S MEDEM!

Vaše ctnosti i neřesti na jednom voze

„Ať vír tě unáší,
ať v kole praskaj kosti,
v bělostném rubáši
sejdem se na věčnosti.“

 

Tři příběhy o činech hrůzostrašných, děsivých i bohumilých a jedné spravedlnosti. Od neřesti k ctnosti a naopak. Píseň kramářská, baladický minimuzikál a lidová loutková hra. Potulní komedianti a divadlo s velkými dřevěnými marionetami na voze. Třídílná pouliční inscenace na motivy kukských soch (Ctností a Neřestí a dalších) od Matyáše Bernarda Brauna. 

 

Část 1.: Píseň nová o strašlivé krutosti, kterou z bídy spáchala jedna vdova od Jaroměře, jak pak lidem potrestána byla a jak to s ní nakonec dopadlo.
Inscenovaná píseň kramářská
 

Část 2.: O panně, která tolika pokušením odolala, až k stáru marně toužila neřesti podlehnouti.
Baladický minimuzikál

 

Část 3.: Vzestup a pád Davida krále – příběh tuze naučný o přeslavném židovském králi Davidovi, moci a pokoře.
„Lidová“ loutková hra

 

 

Akce od: 28.8.2020
Akce do: 28.8.2020

Zpět na SRPEN