Místní akční skupina

cep

Obecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla založena v roce 2004. 

Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území.

V roce 2005 a 2006 se podařilo MAS Třeboňsko o.p.s. obstát v konkurenci dalších MAS z celé ČR a rozdělit na svém území finanční prostředky na jistě kvalitní a přínosné projekty. Celkem bylo podpořeno 5 projektů za více než 11 mil. Kč, z toho dotace činila 6 mil Kč.

V období 2007 - 2014 MAS Třeboňsko realizvala Strategický plán LEADER s názvem Krčínovo Třeboňsko 2007 - 2013, v jehož rámci podpořila celkem 106 projektů s alokací více než  47 milionů Kč. 

Oblast Místní akční skupiny Třeboňsko se skládá z katastrálních území pěti svazků obcí - Svazku obcí regionu Třeboňska, Vitorazska, Veselska, Řečicka a Jindřichohradecka-západ. MAS Třeboňsko se v červnu r. 2007 spojila s MAS Veselsko. 

 

Členství:

5 svazků obcí

 

25 podnikatelských subjektů

 

2 příspěvková organizace

 

1 nezisková organizace

 

1 veřejně výzkumná instituce

 

 

Počet měst a obcí:

61

Rozloha: 

1032,6 km2

Počet obyvatel:

43 558

Hustota osídlení:

42,18 obyvatel/km2

 

Kontakty 

Předseda správní rady

Ing. Jan Hůda, Ph.D.

Ředitel MAS

Bc. Tomáš Novák

Kancelář MAS

Dukelská 145, 379 01 Třeboň

 

Telefon:

+420 384 385 690, 774 742 095 Bc. Tomáš Novák

+420 384 385 689, 774 420 950, +420 384 385 688, 774 420 951 Ing. Marie Čápová

E-mail: mas@mas-trebonsko.cz

Web: http://www.mas-trebonsko.cz

IČO: 26075679