Přednáška Jak zabránit vysušování krajiny

Městský úřad Třeboň, odbor životního prostředí Vás srdečně zve na přednášku doc. RNDr. Jana Pokorného, CSc., ředitele ENKI o.p.s., Třeboň "Historické civilizace vyschly, poučili jsme se z toho? Jak zabránit vysušování krajiny?" ve středu 13. března 2019 v 19 hodin v Domě Štěpánka Netolického.

Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., se zabývá úlohou rostlin v distribuci sluneční energie a tokem energie v krajině. Ale tentokrát nás ve své přednášce upozorní i na další faktory, které mohou determinovat i budoucnost naší současné civilizace. Fenomény - populace, klima, voda, zemědělství a energie, které již v historii hrály „klíčovou roli v charakteru kolapsu nebo jeho průběhu“. Uvědomují si naše elity, ale i my sami naléhavost situace?

Akce od: 13.3.2019
Akce do: 13.3.2019
Čas od: 19:00

Zpět na BŘEZEN