Přednáška: Lékaři ve službách Schwarzenbergů

Přednáškový cyklus Rok osvícenské šlechty, tentokrát na téma Lékaři ve službách Schwarzenbergů.

Přednášející Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph. D. 

Neděle 14. listopadu 2021 od 19 hodin ve Schwarzenberském sále.

 

Akce od: 14.11.2021
Akce do: 14.11.2021
Čas od: 19:00

Zpět na Listopad