PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS - Rok osvícenské šlechty

Srdečně Vás zveme na 2. ZÁMECKÝ PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS u příležitosti letošního tematického roku Národního památkového ústavu ROK OSVÍCENSKÉ ŠLECHTY


Jelikož je zámek od roku 1660 až do roku 1947 spojený s významným jihočeským rodem Schwarzenbergů, budeme se věnovat právě jim...

Odborníci na daná období i šlechtické rody, stejně tak i na aktivity Schwarzenbergů,
přednesou ve Schwarzenberském sále třeboňského zámku svá témata, jimiž budou posluchačům
představeny události a osobnosti, jež utvářely kulturu na knížecích panstvích po 2 vrcholná staletí.

 

ŠLECHTICKÝ ŽIVOTNÍ STYL PŘELOMU 18. A 19. STOLETÍ

přednášky se konají ve Schwarzenberském sále,
vždy od 19.00 hodin, vstupné dobrovolné


neděle 11. července 2021
neděle 15. srpna 2021 / 
Lednicko-valtický areál
neděle 19. září 2021 / Karel Filip ze Schwarzenbergu a Marie Anna
neděle 24. října 2021 / Šlechtičtí podnikatelé v 18. století
neděle 14. listopadu 2021 / Lékaři ve službách Schwarzenbergů


program bude upřesněn nejpozději do konce května 2021
změna termínu s ohledem na pandemii vyhrazena


Pozvaní odborníci:
prof. PhDr. Milena Lenderová, CSc.
Doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
Mgr. Zdeněk Bezecný, Ph.D.
Bc. Radek Ryšavý, kastelán Vranova nad Dyjí
Mgr. et Mgr. Václav Grubhoffer, Ph.D.

Akce od: 11.7.2021
Akce do: 14.11.2021

Zpět na Říjen