»SUKDOL« – Zvláštní ves na Třeboňsku (přednáška prof. J. Čechury)

Město Suchdol nad Lužnicí vás zve na přednášku »Sukdol« – zvláštní ves na Třeboňsku

Přednáší historik prof. Jaroslav Čechura

(mj. autor knihy o suchdolské rodačce Johaně Peřkové)

Kdy: úterý 11. 2. 2020 od 18.00 hodin

Kde: hospoda U Kaprů (Suchdol nad Lužnicí, nám. T. G. Masaryka čp. 9)

Vstupné dobrovolné

 

O přednášce

Suchdol nad Lužnicí má za sebou velmi dlouhé a zajímavé dějiny. Ukazují, že se tato lokalita se neproslavila jen sjížděním řeky Lužnice. To rozhodně nikoli! Dějiny obce jsou velmi staré a téměř vždy spojené s panstvím Třeboň, jehož součástí Suchdol po staletí byl.

Každodennost obce prozrazuje, že konvenční označení páni versus poddaní nemusí vždy doslova platit. Už to, že se jednalo o hraniční oblast s česky mluvící vsí, je velmi zajímavé. Jak to, že tu žilo po staletí převážně, ne-li výlučně, české obyvatelstvo? V 16.–18. století tu lze zachytit mnohé nečekané skutečnosti, jak velké obecní dluhy, které ves nesplácela, to dávalo Suchdolu i zvláštní nálepku u třeboňských úředníků. Ti častovali Suchdolské nejednou různými epitety. Dobře je znala i knížata ze Schwarzenberka, která jen tento neklid monitorovala.

Velmi zajímavý je vývoj obce v 17. a 18. století, kdy se jednalo o největší ves na celém třeboňském panství. Ves neměla jen své sedláky, chalupníky a podruhy. Ale také lidi, kteří sekali šindele, pálili smolu a také se živili pašováním zboží všeho druhu přes blízkou česko-rakouskou hranici.

Konečně musí zaujmout příběh Johany Peřkové (nar. 1703), suchdolské rodačky. Odhaluje mnoho z každodennosti nejen této vsi, ale i velké části jižních Čech. Něco ukradla sedlákům, kde pracovala jako děvečka, něco na cestách jižními Čechami. Uměla očarovat muže, naučila se žít podle svého. Vykradla i několik kostelů na Táborsku. Dostala milost od Marie Terezie, když jí hrozil trest smrti. Ale sama tato císařovna byla docela jiná dáma, než ukázal nedávný televizní seriál.

 

 

O přednášejícím

Prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. je český historik, specializující se na novověké sociální dějiny. Jeho současným působištěm je Ústav českých dějin FF UK a kromě toho spolupracuje s Katolickou teologickou fakultou UK a Technickou univerzitou v Liberci, dříve též s Max-Planck-Institut für Geschichte v Göttingenu. Je členem několika redakčních a vědeckých rad. 

Od počátku se profiloval jako medievalista a zabýval se hospodářskými a sociálními dějinami Čech ve středoevropském kontextu. Později rozšířil svůj záběr o období raného novověku, jež nahlíží „zdola“, konkrétně pak prizmatem poddanských vztahů, každodennosti, rebelií, kriminality, sexuality, stavovské politiky či tradiční kultury venkova. Vzhledem k nebývalému rozsahu knižní tvorby, která cílí nejen na odborného, ale i laického konzumenta, tak Čechura náleží k nejvýznamnějším současným českým představitelům mikrohistorie.

 

 

Akce od: 11.2.2020
Akce do: 11.2.2020
Čas od: 19:00

Zpět na ÚNOR