Destinační management

poleMezi hlavní činnosti, kterými se spolek zabývá, patří koordinace rozvoje regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko ve všech oblastech, koordinace projektů a produktů zaměřených k rozvoji všech tří zmíněných regionů, tvorba informační databanky a fotobanky regionu, spolupráce se zahraničními subjekty majícími vztah k regionu, příprava informačně-propagačních materiálů, ediční činnost, spolupráce na rozvoji lidských vztahů, koordinace spolupráce mezi soukromými a veřejnými subjekty v oblasti cestovního ruchu, spolupráce a rozvoj informačních center v regionu, tvorba turistických produktů a zlepšení turistické nabídky regionu Třeboňsko, Vitorazsko a Veselsko.

 

3 K platforma:

Hlavním cílem spolku je spolupráce a komunikace v oblasti cestovního ruchu ve všech třech oblastech. Aby mohla být spolupráce efektivní a destinace konkurenceschopná, musí spolek zahrnovat také podnikatelský sektor.

 

Spolupráce a komunikace v rámci turistické oblasti Třeboňsko probíhá v několika úrovních:

Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.

Zakládajícími členy spolku (a zároveň členy valné hromady) se staly:

  • Město Třeboň (Mgr. Petr Werner, předseda spolku),
  • Svazek obcí regionu Třeboňsko (Mgr. Filip Mencl),
  • Dobrovolný svazek obcí Veselsko (Ing. Vít Rada),
  • Dobrovolný svazek obcí Vitorazsko (Luboš Hešík),
  • Slatinné lázně Třeboň s. r. o. (prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D.),
  • Hotel Sloup (Milan Máder),
  • Autocamp U Pískovny (Jan Čechal).

Setkávání na schůzi valné hromady: několikrát ročně

 

Pracovní skupina infocenter a pracovníků v cestovním ruchu TO Třeboňsko – tzv. výkonný výbor spolku

Komunikace z hlediska organizace, produktů a marketingu cestovního ruchu probíhá prostřednictvím tzv. výkonného výboru infocenter TO Třeboňsko.

 

Členové výkonného výboru:

Bc. Barbora Bicková (produktová manažerka turistické oblasti Třeboňsko)

Roman Šollar (vedoucí IC České Velenice)

Bc. Denisa Korandová (referentka IC České Velenice)

Bc. Kristýna Božovská (referentka IKS Lomnice nad Lužnicí)

Ing. Lenka Horejsková (vedoucí IC Veselí nad Lužnicí)

Dagmar Raková (vedoucí IC městyse Chlum u Třeboně)

Mgr. Daniel Veith (vedoucí OKCR Suchdol nad Lužnicí)

Renata Rohrbachová (referentka IC Suchdol nad Lužnicí)

Ing. Alena Seberová (vedoucí OKCR Třeboň)

Mgr. Michaela Kajerová (vedoucí TIC města Třeboně)

Mgr. Iveta Pumprová (sales manager Slatinných lázní Třeboň)