DSO Veselsko

Borkovice

21.01.2019

Borkovice, v pramenech zmiňované již v roce 1354. Ve vsi se nachází několik staveb selského baroka, na rozdíl od okolních obcí jsou však fasády vyvedeny v barevných variantách. V okolí obce se těžila rašelina v podobě tzv. borků, není však jasné zda je název Borkovice...

Více zde

Drahov

21.01.2019

Historie obce Ve 14. století byl Drahov farní ves Vítkovců, kteří se psali z Bernartic nebo z Mezimostí. Po nich následovali páni ze Želče a ze Stráže. Koncem 15. stol. koupili Drahov páni z Hradce. Roku 1693 byl připojen k panství Kardašova...

Více zde

Dynín

21.01.2019

V písemných pramenech je vesnice Dynín poprvé uváděna již v r. 1341. Petr z Rožmberka tehdy odkázal části vsi dominikánskému konventu v Sezimově Ústí.Dynín tvořil spolu s Bošilcem a Ponědraží základ první državy pánů z Rožmberka v této části jižních Čech, ze které po přikoupení okolních vsí...

Více zde

Mazelov

21.01.2019

Obec MAZELOV je nestřediskové sídlo trvalého významu s obytnou a částečně se zemědělskou a rekreační funkcí. Obec leží ve starém sídelním území - TŘEBOŇSKÉ PÁNVI - a v historických pramenech je poprvé zmiňována v r. 1396. Obec se nachází v oblasti cestovního ruchu a jako vesnická...

Více zde

Mažice

21.01.2019

Obec Mažice se nachází v okrese Tábor a spadá tak pod Jihočeský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Soběslav, od níž jsou Mažice vzdáleny asi 10 km, a pověřenou obcí Veselí nad Lužnicí. První písemná dochovaná zmínka o této obci je z roku 1354. Samostatnou...

Více zde

Sviny

21.01.2019

První písemná dochovaná zmínka o obci Sviny je z roku 1362. Obec se rozkládá na rozloze 1 123 ha a v současné době má kolem 320 obyvatel. Obec Sviny můžeme považovat za pomyslnou bránu do tzv. Borkovických blat, někdy nazývána také jako Velká či Pšeničná blata. Tyto Blata...

Více zde

Neplachov

21.01.2019

Neplachov je jihočeskou obcí s cca 375 obyvateli, která leží v nadmořské výšce 433 m na silničním tahu E 55 a na hlavní železniční trati z Č. Budějovic do Prahy. Výměra jejího katastru činí 1094 ha. Kdy a kým byla ves Neplachov založena, o tom se nezachovaly žádné písemné zprávy a nebyly učiněny...

Více zde

Veselí nad Lužnicí

21.01.2019

Veselí nad Lužnicí leží v třeboňské pánvi na soutoku řek Lužnice a Nežárky v nadmořské výšce okolo 410 metrů. Je důležitou železniční a silniční křižovatkou. Poprvé bylo Veselí doloženo k r. 1259. Z majetku Rožmberků přešlo pak na krátkou dobu ke koruně královské. Roku 1362 je Karel IV....

Více zde

Řípec

21.01.2019

Obec Řípec leží na pravém břehu řeky Lužnice ve vzdušné čáře 4 km po spojení téže se řekou Nežárkou a (měří 752.95 ha) to směrem severovýchodním. Sousedí s následujícími katastrálními obcemi: Mezimostí, Zlukov, Doňov, Soběslav a Dráchov.      Domy postaveny jsou na svahu...

Více zde

Vlkov (okres České Budějovice)

21.01.2019

Vlkov je obec ležící v okrese České Budějovice, kraj Jihočeský, zhruba 16 km ssv. od Českých Budějovic, uprostřed lesů při severním okraji rozlehlé Poněšické obory. Žije zde 34 obyvatel. První písemná zmínka o vsi pochází z roku 1443 (… bratřie z Wlkowa jdúc ze Šewětína…). Po...

Více zde

Val

21.01.2019

Obec Val se nachází 6 km jihovýchodně od Veselí nad Lužnicí, v kotlině Třeboňské pánve a je součástí CHKO Třeboňsko. Nejstarší zmínka o Valu pochází z roku 1413. Nade vsí kdysi stávala Tvrz pánů Šorců, kteří měli ve znaku rybu. Zbytky tvrze jsou součástí základů velkostatku....

Více zde

Zálší

21.01.2019

Obec Zálší leží v Jihočeském kraji a nachází na západní hranici bývalého okresu Tábor. První zmínka o obci je roku 1347. V minulosti byla majetkem několika rodů. Mnoho zdejších domů je kulturní památkou, jelikož jejich stavební sloh patří do období selského baroka, které neodmyslitelně patří do...

Více zde