DSO Vitorazsko

České Velenice

21.01.2019

První domy v Českých Velenicích začaly vznikat koncem 19. století, kdy se na tomto území započalo se stavbou železnice a bylo tedy nutné vystavět dílny a opravny. Celá oblast se tím zapojila do evropské dopravní sítě a hlavně do hospodářského života tehdejší podunajské...

Více zde

Dvory nad Lužnicí

21.01.2019

Její původ nedosahuje zřejmě dále než do 18. století, kdy můžeme najít první historicky doložené zprávy o existenci této sídelní aglomerace. První usedlosti patrně vznikaly vzhledem k její formaci při cestě vedoucí z prostoru Krabonoše ve směru na Hranice - Trpnouze a dále na Nové Hrady, případně...

Více zde

Halámky

21.01.2019

Poznatky o historii obce Halámky v obvyklých a běžně dostupných českých zdrojích jsou velice sporadické. Příčinou je skutečnost, že obec pravděpodobně vzniklá někdy okolo roku 1730 je nejen poměrně mladá, ale také až do roku 1920 nepatřila k Čechám. Území, ve kterém se obce...

Více zde

Nová Ves nad Lužnicí

21.01.2019

Ves Krabonoš je připomínána roku 1179 listinou římského císaře Bedřicha. První záznam o Nové Vsi je zápis ve vitorazském urbáři z roku 1499. Existenci Krabonoše potvrzuje urbář hrabství Litschau roku 1369. Okolo roku  1400 zde již stál...

Více zde

Rapšach

21.01.2019

Vesnice městského typu Rapšach (Rottenschachen) byla založena ve 12. století, první písemná zmínka o ní pochází z roku 1338. Nejdříve patřila k panství Litschau, od 15. století, kdy zde bylo 15 usedlíků, patřila k panství Heidenreichstein, v roce 1868, po zřízení okresu Schrems...

Více zde

Suchdol nad Lužnicí

21.01.2019

Město Suchdol nad Lužnicí leží v jihočeském kraji v rovinaté krajině Třeboňska. Jde především o krajinu „ve znamení vody“. Najdeme zde soutok řek Lužnice a Dračice, rozmanité  vodní plochy od mokřadů přes rybníky až po písková jezera. tato po staletí kultivovaná krajina je dnes...

Více zde